Pensioenwet

In de Pensioenwet zoals deze in Nederland geregeld is wordt beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden in relatie tot pensioen zijn van werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. De Pensioenwet is op 1 januari 2007 in werking getreden en verving de toen geldende Pensioen- en spaarfondsenwet. Als er tegenwoordig een pensioenovereenkomst wordt afgesloten dan staat in de Pensioenwet de voorwaarden waaraan de pensioenafspraken moeten voldoen. Met de pensioenwet krijgen gepensioneerden en werknemers meer zekerheid over de uitbetaling van het pensioen.

Wat is er veranderd?
De leeftijd waarop een werknemer kan deelnemen aan een pensioenregeling was 25 jaar en werd verlaagd naar 21 jaar. Een werkgever tegenwoordig volgens de Pensioenwet dus alle werknemers vanaf 21 jaar een pensioenregeling aanbieden. Als pensioenuitvoerders pensioenen niet indexeren of hier voorwaarden aan verbinden, moeten zij hun deelnemers daar helder over informeren.

Informatieplicht
Met de nieuwe Pensioenwet, die in 2009 na een gefaseerde invoering, klaar was kregen werkgevers te maken met een strengere informatieplicht. De werkgevers moeten werknemers grondiger informeren over hun rechten en plichten rond het pensioen. Ook pensioenuitvoerders moeten de verzekerden en gepensioneerden grondiger voorlichten. Ze moeten deelnemers beter voorlichten over opgebouwde aanspraken, wat minstens één keer per jaar moet gebeuren.

Bekijk de pensioenwet inhoudelijk op de pagina van de overheid.